Kommunikationsløsninger til fængsel og arrest

Fængsler, arresthuse og flygtningecentre kræver et pålideligt kommunikationssystem, der er tilgængeligt døgnet rundt.

Zenitels løsninger er designet til at skabe den mest effektive arbejdsgang for vagterne, og dermed tilbyde det niveau af sikkerhed, som både vagter,  fanger og besøgende er afhængige af.

Se produkter på vores globale website zenitel.com

Løsninger og fordele

Adgangskontrol

Vores Intercom-stationer giver effektiv audio- og videoassistance til besøgende og sikrer kontrolleret adgang til døre, porte og sluser. Vælg integration med adgangskontrolsystemer, videostyringssystemer og centrallåse.

Besøgsovervågning

Med intercom-stationer i besøgsområderne kan du tillade, overvåge og optage samtaler direkte fra kontrolcentret.

Cellekommunikation og -overvågning

Hærværkssikrede, specialdesignede intercom-stationer, der kan konfigureres, så de for eksempel understøtter både nødopkald og musik/radio. Samtidig kan du overvåge lyd-niveauet i den enkelte celle via en alarm, der udløses, hvis lyden overstiger den fastsatte tærskel.

Kontrolrum og omstillingsborde

Vores løsninger kan let integreres med fængselsstyringssystemer for at forbedre afdelingernes og vagternes indsigt i situationer og begivenheder i celler og sektioner. Opkald kan viderestilles manuelt eller automatisk til andre kontrolborde, intercom-stationer med mere.

Højtaleranlæg

Send direkte eller forudindspillede meddelelser til celler, sektioner og fællesarealer inden for og uden for fængslet, med information, advarsler og ved evakueringsformål.

Intern kommunikation til vagter og administrative medarbejdere

Særlige intercom-stationer til kommunikation i hele bygningen, herunder specialdesignede intercom-stationer til hospitalsstuer.

Vi sikrer

Overlegen lydkvalitet

Din evne til at høre, blive hørt og blive forstået i nødsituationer er afgørende. Zenitels intelligente kommunikationssystemer anvendes over hele verden på grund af deres uovertrufne lyd og lydkvalitet.

Skalerbarhed

Dine kommunikationsbehov kan forandres og vokse over tid. Vores løsninger er skalerbare, så de kan møde både dine nuværende og fremtidige behov.

Integreret kommunikation

Den nye generation af intelligente kommunikationssystemer tilbyder  problemfri integration til andre krævende kommunikations- og sikkerhedsløsninger ved at understøtte åbne IP standarder og en lige-ud-af-boksen løsning.

Overlegen lydkvalitet

Vores løsninger opfylder IT-kravene til missionskritiske systemer – de er ikke kun meget tilgængelige, pålidelige, skalerbare og lette at vedligeholde, men giver dig også tilstrækkeligt værn mod trusler og angreb udefra.

Zenitel er specialister i at levere intelligente kommunikationsløsninger, der giver dig mulighed for at høre, blive hørt og forstået - hver gang.

Kontakt os