Kommunikationsløsninger til transportsektoren

At tilbyde effektive, komfortable, trygge og sikre passagerrejser er målet for enhver transportudbyder.

Vores Intercom-, højttaler og radio-kommunikationsløsninger gør det muligt for dig at forbedre sikkerheden for både passagerer og personale ved at sikre, at alle kan høre, blive hørt og blive forstået ved enhver meddelelse eller opkald.

Vi leverer kommunikationsløsninger til lufthavne, togdrift, metro, og andre industrier inden for transportsektoren med behov for effektiv og omgående formidling af tale og data.

Se produkter på vores globale website zenitel.com

Intelligente kommunikations-løsninger maksimerer driftseffektiviteten i lufthavne

Sikkerhed, hurtig kommunikation og overblik over aktiviteter, spiller overalt en større og større rolle i udførelsen af de forskellige – og ofte komplekse – opgaver i en moderne lufthavn.

Zenitel leverer intelligente kommunikationsløsninger til alle aktørerne i en lufthavn. Flyselskaber, ground handlers, Cargo- & kurer-selskaber, lufthavnsmyndigheder m.fl. har alle profiteret gennem anvendelsen af de teknologier og kommunikationsløsninger, som Zenitel har leveret.

Vi tilbyder en bred vifte af kommunikations- og sikkerhedsløsninger der sikrer og effektiviserer den interne kommunikation og som holder passagerer informeret over Public announcement systemer.

 • Intercom 
 • Højttaler systemer
 • Radiokommunikation

Kommunikations-løsninger til tunneller og broanlæg

Vores Public Address, Intercom- og Radioløsninger giver medarbejderne i kontrolrum mulighed for at overvåge og interagere med vores systemer fra den samme GUI-baserede arbejdsstation. Vores IP-baserede forstærkere reducerer behovet for dyre PA-højttalerkabler. Tidsjustering, AVC og vores intercom DSP-funktioner optimerer lyden selv i det mest komplekse akustiske miljø i der findes i f.eks vejtunneler.

Højttalersystem til Public Address

Vores IP-baserede PA-løsninger gør det muligt for kontrolrums personale at overvåge og interagere med billister.  I et sådant potentielt farligt miljø er det kritisk, at personalet kan kommunikere til alle brugere med den største forståelse og overvinde de udfordrende akustiske forhold som findes i en trafikkeret tunnel.

Nødopkaldspunkter
Turbine IP-intercomstationer giver personalet mulighed for at foretage og modtage opkald via intercom enheder langs kørebanen. Dette er især vigtigt i tilfælde af nødsituation eller uheld, når føreren skal høre, blive hørt og blive forstået. Vores vandal-, vand- og støvbestandigt intercomstationer kan placeres hvor som helst, uden at man skal bekymre sig om slid.

Kommunikationsløsninger til parkeringanlæg, portanlæg mv.

Intercom ved parkeringsanlæg, billetkontrol og portanlæg
Vores Turbine IP-intercom enheder og IP-højttalere giver personale mulighed for at byde velkommen, yde hjælp, identificere og give adgang. Vi leverer vandal, vand og støvafvisende intercom enheder der kan placeres hvor som helst, uden at bekymre sig om slid.

IP Public Address højttaler systemer
Zenitel intelligente kommunikationsløsninger tillader hurtig håndtering af kritiske meddelelser for at forbedre sikkerheden. Vores IP-højttalere kan bruges af sikkerhedspersonale til at underrette og orientere besøgende i anlægget om sikkerhedsforanstaltninger m.v.

Kommunikationsløsninger til togdrift - Togstationer, Metro mv.

Med vores løsninger kan du samle sikkerhed- og informationsystemer i et enkelt samlet system, der tjener både Public Address og Information- og Nødopkalds stationer.

Public Address

Med vores løsninger kan du samle sikkerheds- og informationsystemer i et enkelt samlet system, der tjener både Public Address og Information- og Nødopkalds stationer.

Informations og nødopkalds stationer

Vores Turbine IP-intercom stationer har audio kvalitet i særklasse, selv i det mest komplekse og travle akustiske miljø på jernbanestationer. Det gør det muligt for passagerer at kommunikere tydeligt med personalet til generel information eller nøjagtigt og sikkert at rapportere ved en nødsituation .

Løsninger og fordele

Distribuerede højtaler-enheder med centraliserede eller router-baserede servere.

 • IP-arkitektur giver dig mulighed for at centralisere dit kontroludstyr i et kontrolcenter, mens dine IP-forstærkere og fjernopkaldspaneler, der rapporterer direkte til serverne via datanetværket, er installeret på hvert stop langs en tog-,  sporvej- eller anden form for rute.
 • Indbygget redundans sikrer, at en station kan tage over for en anden, hvis den falder ud. Kontroludstyr kan installeres på et sekundært kontrolcenter eller endda på tertiære steder såsom lokale stationer eller endestationen. Vores IP-forstærkere tilbyder op til 6 + 1 redundans, når de er parret med en lokal Exigo-controller.
 • Eksisterende serverenheder kan udnyttes ved virtualisering af vores kontrolserver på enhver egnet, eksisterende hardware.

Kontrolrum arbejdsstationer og højtaler-paneler

Zenitel kan tilbyde GUI-baserede operatørpaneler, der tillader hurtig og nem opkaldsstyring.

 • Desktopstationer og pc-klient, så operatøren kan besvare og viderestille opkald.
 • Zenitel Mobile-app, så opkald kan håndteres, selvom receptionen er ubemandet.
 • Kablede IP-paneler kan bruges til at foretage live og forkonfigurerede højtalerudkald, hvis der er problemer med en arbejdsstation.

Besøgskontrol ved parkeringsanlæg, billetindgange, porte mv.

Turbine IP-intercom-stationer ved barrierer til parkeringsanlæg og billetbarrierer, hvor du kan byde dine gæster velkommen, identificere dem og lukke dem ind.

Hærværk-, vand- og støvbestandige intercom-stationer, du kan placere hvor som helst uden at bekymre dig om slidtage.

Ved sikre eller automatiske døre, for eksempel når man skal igennem en lufthavns toldområder, kan turbinestationer bruges til at indkalde hjælp i tilfælde af en dørfejl eller lignende problem.

Indbyggede manipulationssikre relæer til at åbne døre og porte.

Let integration med andre markedsledende systemer

Direkte integration med de bedste sikkerhedsplatforme til bygninger sikrer:

 • Forbedret sikkerhed, fordi vores løsninger udover CCTV også leverer lyd.
 • Enkel brug af systemet, da operatører håndterer alt fra det samme instrumentpanel
 • Nemmere administration og systemadministration med lavere omkostninger.
 • Stemme-detektion på vores intercom-stationer kan udløse et lokalt CCTV-kamera til at overvåge situationen.
 • Passive lyttefunktioner kan konfigureres til turbinestationer, der giver dig mulighed for konstant at lydovervåge udvalgte områder.
 • Alle opkald kan gemmes til afspilning i tilfælde af en sikkerhedshændelse via integration med tredjepartsoptagelsestjenester over SIP-Rec-protokol

Højtalersystemer til generel information og nødsituationer

 • Et samlet højtaler- og intercom-system, der giver mulighed for alle typer af lydopkald.
 • IP-forstærkere kan distribueres i forskellige områder over terminalen.
 • Foruden traditionelt PA-udstyr har turbinestationer indbyggede, kraftige højttalere, hvilket betyder, at de kan fungere som PA i mindre områder.
 • IP-højttalere giver dig nem og omkostningseffektiv dækning af mikrozoner såsom toiletarealer, små platforme eller beskyttelsesrum.
 • Turbinsæt kan bruges som en omkostningseffektiv måde at integrere gamle, analoge forstærkere i dit IP-system.
 • Markedets bedste, automatiske lydstyrkekontrol på hver forstærker indsamler data direkte fra vores fristående sensorer eller som en sekundær funktion af Turbinhjælpepunkter.
 • Vores forstærkere og hjælpeenheder kan konfigureres i proprietære tilstande eller open-protocol (SIP) -tilstand, der giver dig mulighed for at integrere med eksisterende SIP-udstyr, såsom 3rd-party PAS og systemadministrationsservere

Informations- og nødhjælpspunkter på tværs af terminaler

 • Lavenergi-stationer designet til indendørs installation.
 • Åben Duplex-kommunikation for at sikre tydelig samtale-flow mellem passagerer og personale.
 • Markedets bedste lyd DSP og støjdæmpning, der automatisk optimerer input og output, giver dig store fordele selv i områder med meget støj.
 • Stationer kan konfigureres i enten proprietære ICX-AlphaCom-tilstande eller i SIP-tilstand og er klar til at bruge tredjeparts IPBX.
 • Stationer kan konfigureres så de leverer forbedrede højtaler- og sikkerhedsfunktioner, når de ikke bruges til et aktivt opkald, såsom støjfølsomhed, passiv lytning og stemmedetektion.

Vi leverer

Overlegen lydkvalitet

Din evne til at høre, blive hørt og blive forstået i nødsituationer er afgørende.

Zenitels intelligente kommunikationssystemer anvendes over hele verden på grund af deres uovertrufne lyd og lydkvalitet.

Skalerbarhed

Dine kommunikationsbehov kan forandres og vokse over tid. Vores løsninger er skalerbare, så de kan møde både dine nuværende og fremtidige behov.

Integreret kommunikation

Den nye generation af intelligente kommunikationssystemer tilbyder  problemfri integration til andre krævende kommunikations- og sikkerhedsløsninger ved at understøtte åbne IP standarder og en lige-ud-af-boksen løsning.

Sikkerhed

Vores løsninger opfylder IT-kravene til missionskritiske systemer – de er ikke kun meget tilgængelige, pålidelige, skalerbare og lette at vedligeholde, men giver dig også tilstrækkeligt værn mod trusler og angreb udefra.

Zenitel er specialister i at levere intelligente kommunikationsløsninger, der giver dig mulighed for at høre, blive hørt og forstået - hver gang.

Kontakt os